دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

جلسه پرسش و پاسخ اساتید دانشکده پرستاری با نماینده دانشجویان دانشکده

در روز دوشنبه مورخ 25/1/1393 در ساعت 13-12 جلسه پرسش و پاسخ با حضور اساتید دانشکده پرستاری و نماینده دانشجویان دانشکده پرستاری تشکیل گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات دانشجویان بحث و تبادل نظر انجام شد.