دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

كسب مقام اول مسابقات حفظ كل قرآن كريم استان فارس توسط دانشجوي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي فسا


 

مجتبی خالقي مدير فرهنگي و سرپرست اداره قرآن وعترت دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان این خبرگفت : سركار خانم زارعپور دانشجوي پرستاري اين دانشگاه موفق به كسب مقام اول يازدهمين جشنواره قرآن وعترت بسيج دانشجويي در رشته حفظ كل قرآن كريم در سطح استان فارس گرديد.

خالقی افزود : اين جشنواره در بين كليه دانشگاههاي سراسري ،آزاد،پيام نور و علوم پزشكي استان فارس برگزار گرديد و خانم زارعپور به مرحله كشوري كه در مشهد مقدس برگزار مي گردد،راه يافتند .