دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قبل از هفت سالگی بهترین زمان تشخیص ودرمان تنبلی چشم 

دکتر محمد تقی نائینی جراح ومتخصص بیماریهای چشم وفلوشیب استرابیسم در شهرستان فسا گفت : وقتی یک یا هردوچشم نزدیک بین ، دوربین یا آستیگمات باشد وعینک استفاده نشود دراین حالت چشم ها ظاهر طبیعی دارند ولی بینایی ضعیف تر بوده وچشمی که ضعیف تر باشد تنبل می شود .

به گفته وی اگر ضعف چشم زیاد باشد ممکن است هردوچشم تنبل شود .

 دکتر نائینی درخصوص کدورت در بافت های طبیعی چشم بیان کرد: بعلت عدم ایجاد تصویر شفاف روی پرده چشم ودر نتیجه عدم درک مرکز بینایی آن چشم در مغز،تنبلی چشم ایجاد می شود.

وی گفت:طی 6سال اول زندگی سیستم بینایی خیلی سریع رشد وتکامل می یابد وارتباطات پیچیده بین مغز وچشم ایجاد می شود .

این جراح چشم بیان کرد: تشخیص ودرمان تنبلی چشم هر چه زودتر شروع شود موفقیت آن نیز بیشتر است به طوری که درسن بالاتر از 7سال بسیار سخت وبالاتر از 10سال امکان پذیر نیست.

دکتر نائینی در بیان درمان تنبلی چشم گفت : دو اصل مهم در درمان تنبلی چشم وجود دارد.  اصل اول ، اصلاح هرگونه علت تنبلی ازجمله برداشتن کدورت های بینایی ، اصلاح انحراف چشم وتجویز عینک برای اصلاح ضعف بینایی است.

این پزشک جراح گفت: اصل دوم ، وادار کردن چشم تنبل به کار است که یا با بستن چشم سالم ،یا با استفاده از قطره های خاصی درچشم سالم یا با تغییر در شماره عینک فرد می توان این کار را انجام داد.

به گفته وی بستن چشم سالم از همه موثرتر وارزانتر می باشد.

دکتر نائینی گفت : درصورتی که کودک در برابر بستن چشم مقاومت نشان دهد می توان با استفاده از مشوق ها ، صحبت و توضیح مداوم برای کودک ، استفاده افراد دیگر خانواده از پد چشمی برای تشویق کودک واستفاده از پدهای رنگی وجذاب او را تشویق کرد.

وی با اشاره به اینکه ساعات بستن چشم باید طبق توصیه پزشک انجام شود ، اظهارداشت: خودسرانه ساعات را بیشتر نکنید.

 این جراح ومتخصص بیماریهای چشم بیان کرد: زمان مراجعه بعدی برای معاینه بسیار مهم است چون ممکن است با بستن بیش از حد چشم، تنبلی معکوس (تنبلی درچشم سالم) اتفاق بیفتد که درمان بسیار مشکلی دارد.

دکتر نائینی گفت: درمان تنبلی چشم نیاز به صبر وحوصله والدین ، اجرای دقیق دستورات پزشک وپیگیری طولانی مدت دارد.

به گفته وی با رعایت این شرایط تنبلی چشم یک بیماری قابل درمان است .