دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار
  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار
  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار
  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار
  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار
  • بازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستاربازدید دانش آموزان دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا از دانشکده پرستاری به مناسبت روز پرستار

همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، در تاریخ  چهارشنبه 11/10/98، جمعی از دانش آموزان مقطع سوم و چهارم ابتدایی دختر و پسر دبستان غیر دولتی علوم پزشکی فسا، به مناسبت گرامیداشت مقام پرستار با اهدای گل و سرودن دکلمه به همکاران پرستار دانشکده پرستاری، اساتید و کارکنان  تبريك گفتند و سپس از قسمتهاي مختلف دانشكده بازديد بعمل آوردند.