دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مادران مضطرب، نوزادان بیش فعال و تحریک پذیر را به دنیا می آورند.

 

یافته ها نشان داده که مادرانی که سطح اضطراب بالایی دارند ممکن است نوزدانی بیش فعال و تحریک پذیر به دنیا آورند که دچار اختلال خواب و خوراک باشند .

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری، زنان حامله دچار تغییرات زیستی، فیزیولوژیک و روانشناختی بارزی می شوند.

دلبستگی روان شناختی به جنین در سه ماهه اول شروع می شود و با شروع سه ماهه دوم حاملگی بیشتر زنان تصویر ذهنی از جنین خود دارند.

بسیاری از مادران با جنین خود صحبت می کنند و شواهد اخیر حاکی است که مکالمه هیجانی با جنین با پیوند اولیه مادر و کودک ارتباط دارد.

به عقیده نظریه پردازان روانکاوی، "کودک آینده لوحی پاک است که مادر بیم ها و امیدهای خود را در آن فرافکنی می کند و این فرافکنی ها به ندرت سبب حالت های بیمار گونه پس از زایمان می شود."

جنین در برابر محرک هایی مانند، دارو و استرس مادر آسیب پذیر است و در برابر آن واکنش نشان می دهد.

هورمون های مادر از جفت عبور می کند و باعث آثار ثانویه ای در جنین می شود لذا مادرانی که سطح اضطراب بالایی دارند ممکن است صاحب نوزادانی بیش فعال و تحریک پذیر شوند که دچار اختلال خواب و خوراک است.