دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک
  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک
  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک
  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک
  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک
  • سال نو پیشاپیش مبارکسال نو پیشاپیش مبارک

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان

به استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند

و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط

و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نوروز و جشن شکوفه ها را برگذار می نمایند.

 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی

و تجدید حیات طبیعت می باشد را به تمامی عزیزان تبریک و

تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم