دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

زاد روز طاهره آل طه ، حضرت فاطمه زهرا (س) ، دردانه نبی مکرم اسلام و روز فرخنده و خجسته زن را به کلیه زنان و خواهران عزیز و بزرگوارم تبریک و تهنیت عرض می نماییم .

امروز زنان ما با باوری عمیق و با تاسی از سیره متعالی ام ابیها، علاوه بر زینت زهد و عفاف و جلالت علم و دانش ، در همه عرصه ها خوش درخشیدند و رفیع ترین قله های حرمت به حدود و حقوق را فتح کردند که مصداق آن مشارکت بی نظیر در کلیه فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و...می باشد .

بی تردید در شرایط حساس کنونی حاکم بر جامعه نیز ، زنان کشورمان بخصوص دانشگاهیان عزیز ، در راستای منویات مقام معظم رهبری بخصوص مبتنی بر بیانات اخیر ایشان میتوانند یکبار دیگر توانمندی خود را در عرصه علمی بخصوص در تقابل با چالش های جامعه به رخ عالمیان کشانند.

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا روز زن را به کلیه زنان استاد ، دانشجو و کارکنان دانشگاه و آحاد زنان جامعه اسلامی تبریک عرض می نماید.