دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

ای پرستار    ای لباس سپید فرشتگان بر تن            قلب بر کف به عشق بیماران

یکی از خاطرات دوران زیبای دانشجویی برگزاری جشن ها و مراسم های گوناگون می باشد و از جمله این مراسم ها در رشته پرستاري جشن روپوش سفيد مي باشد . اين مراسم هر سال پس از اتمام کلاس تئوري اصول و فنون و مهارتهاي پرستاري (پراتيک) و در آستانه شروع کارآموزي دانشجويان در بيمارستانها با حضور دانشجويان ترم دوم و اساتيد مربوطه برگزار مي گردد .امسال این مراسم در روز شنبه  17/12/97 ساعت 8 الی  11 در بیمارستان ولی العصر (عج) برگزار شد.