دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • پیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجرپیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجر
  • پیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجرپیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجر
  • پیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجرپیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجر
  • پیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجرپیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجر
  • پیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجرپیام تبریک دانشکده پرستاری به مناسبت دهه مبارک فجر

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران

اندیشه باور شد، در امتداد باران

بر صخره‏ های همّت جوشیده خون غیرت

بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران

و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد

بر پهندشت باور، خالی است جای یاران

دهه فجر انقلاب مبارک