دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

استاد گرامی : سرکار خانم سعیده جعفرزاده

عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا

کشور وامدار همه استادانی است که به حق چراغ هدایت، بشریت را به تاسی از پیامبر اعظم روشن و فروزان نگاه داشته اند. با فرا رسیدن هفته پژوهش، فرصت را مغتنم شمرده بدینوسیله انتخاب شایسته شما را به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 96 در پنجمین جشنواره حکیم شرق دانشگاه علوم پزشکی فسا  تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی و زندگی از خداوند منان خواستاریم.