دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 

 

 

مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها سبب گسترش مقاومت ميكروبي بين افراد جامعه مي شود.

 

مصرف بي رويه، نامناسب يا بيش از حد آنتي بيوتيك ها سبب گسترش مقاومت ميكروبي مي شود.

به گزارش خبرنگار وب دا در روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه با بیان این مطلب گفت: بـحـث مـقاومـت ميـكروب ها به آنتي بيوتيك ها از جمله معضلاتی است كه ممكن است بر اثر مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها رخ دهد.

 

دکتر فیروزه استخری افزود: مقاومت ميكروبي، نوعي مقاومت دارويي است كه در طي آن يك ميكروارگانيسم عليرغم وجود آنتي بيوتيك در محيط مي تواند زنده بماند.

او گفت: توانايي آنتي بيوتيك ها در درمان عفونت، بستگي به قدرت آنها در از بين بردن يا توقف رشد باكتري ها دارد؛

برخي باكتري ها نسبت به بعضي آنتي بيوتيك ها مقاومت طبيعي دارند؛ به اين معنا كه با توجه به طيف اثر آنتي بيوتيك ها، برخي از آنها روي يك سري از باكتري ها اثري ندارند.

وی افزود: يك نوع ديگر از مقاومت ميكروبي، به صورت اكتسابي است كه باكتري ها هنگامي كه در مقابل ناسازگاري محيطي قرار مي گيرند آن را كسب مي كنند.

وی ادامه داد: باكتري ها موجودات زنده هوشمندي هستند كه در مقابل ناسازگاري هاي محيطي مانند قرار گرفتن در معرض آنتي بيوتيك ها از خود عكس العمل نشان مي دهند. به بيان ديگر تغييرات ژنتيكي از جمله جهش كه در باكتري ها رخ مي دهد منجر به مقاوم شدن آنها و ظهور باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها مي شوند.

وی خاطرنشان کرد: مصرف بي رويه، نامناسب يا بيش از حد آنتي بيوتيك ها سبب گسترش مقاومت ميكروبي مي شود؛ ميكروب ها با ايجاد ژن مقاوم در برابر آنتي بيوتيك ها، اين مقاومت را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي كنند و حتي اين ژن مقاومت مي تواند از يك گونه ميكروبي به گونه ديگر انتقال يابد. اينجاست كه با وجود تجويز آنتي بيوتيك در مقادير بالا نه تنها نتيجه اي حاصل نمي شود بلكه عوارض جانبي بيشتري به جاي گذاشته و عفونت پايدار مي ماند.

کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه غذا و داروی دانشگاه گفت: براي ايجاد اثر ، غلظت خوني داروهاي آنتي بيوتيك بايد در محدوده خاصي حفظ شود و حفظ اين محدوده براي تداوم اثر الزامي است؛ چنانچه مقدار مصرف آنتي بيوتيك از ميزان تجويز شده توسط پزشك كمتر باشد احتمال بروز مقاومت ميكروبي افزايش مي يابد.

 

دکتر استخری افزود: كامل نكردن دوره درمان نيز ممكن است در بروز مقاومت ميكروبي مؤثر باشد؛ به اين دليل كه نه تنها درمان درست انجام نمي گيرد بلكه امكان ظهور باكتري هاي مقاوم هم در ميانه مسير درمان به وجود مي آيد.

 

او خاطرنشان کرد: اگر چه علايم بيماري ممكن است دو تا سه روز پس از شروع درمان از بين برود، اما اين عامل دليلي بر خاتمه روند درمان با آنتي بيوتيك نيست.

 

 

وی گفت: اگر آنتي بيوتيك به درستي مصرف نشود، تنها باكتري هاي حساس را از بين مي برد و تعدادي را در محل درگير باقي مي گذارد كه ممكن است منجر به رشد دوباره باكتري هاي مقاوم و بروز عفونت هاي ثانويه در همان محل نيز شود؛ بنابراين مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها مي تواند احتمال بروز عفونت هاي فرصت طلب را كه ناشي از باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك است كاهش دهد.

 

وی اظهار داشت: تنها بيماران نيستند كه از نتايج حاصل از مقاومت ميكروبي رنج مي برند، بلكه افراد سالم جامعه هم از اين مسأله ضرر می بینند؛ چرا كه مقاومت، بين افراد جامعه گسترش يافته و سلامت افراد جامعه با گونه هاي ميكروبي جديدي كه به سختي و با هزينه درماني زيادتري درمان مي شوند، تهديد خواهد شد.

 

پایان خبر