دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

در تاریخ ۲۱مهر ۹۷ کارگاهی با هدف آموزش اصول اخلاق پرستاری برای جمعی از پرستاران بیمارستان های شریعتی و ولی عصر(عج) فسا دایر گردید. این کارگاه با حضور و هماهنگی استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی و سرکار خانم فاطمه ایزدی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی برگزار گردید. در خلال جلسه پرسش هایی در باب کدهای اخلاق پرستاری مطرح شد که بر اساس گایدلاین های موجود پاسخ داده شد و پرستاران از تجربیات خود در حیطه اخلاق با یکدیگر به بحث پرداختند. همچنین چالش های اخلاقی گوناگونی مطرح گردید که با نظارت خانم دکتر فریدونی به چالش ها پاسخ داده شد و در نهایت تمامی پرسنل حاضر در جلسه از کیفیت مطالب ارائه شده ابراز رضایت کردند.