دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری به آقای آرمین فریدونی که در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با رتبه 5 کشوری و خانم مینا غریبی با رتبه 25 کشوری افتخار کسب نموده اند تبریک و تهنیت عرض می نماید و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان دارد