دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همکار گرامی

      جناب آقای دکتر حسن جمشیدی انتصاب جنابعالی به سمت مسئول مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا را صمیمانه .تبریک و تهنیت می گوییم

ان شالله موفق و موید باشید