دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

حضورت اشارتی ست  زینب گونه،‌
شاید دردمندی به دستان تو دخیل بسته باشد
میلاد زینب کبری (س) الگوی حیا و عفت و فداکاری  و روز پرستار  مبارک باد.