دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دانشکده پرستاری فسا انتخاب شایسته جناب آقای مهدی امیرخانی، مدیر گروه محترم پرستاری را به عنوان استاد نمونه دانشکده

پرستاری فسا تبریک و تهنیت می گوید و آرزوی بهترین ها را برای ایشان در تمامی مراحل زندگی دارد .

M Amirkhani