دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری فسابدینوسیله از اساتید گرامی و دانشجویان علاقه مند به شرکت در ژورنال کلاب باعنوان مقاله :

Using the Theory of Planned Behavior to Understand Cervical Cancer Screening Among Latinas

دعوت به عمل می آورد

ارائه دهنده: سرکار خانم زهرا مرادی

تاریخ و ساعت : دوشنبه 95/02/27  ساعت 12-13سالن دکتر محبی