دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مرحله دوم از طرح جامع"هرشهروتد یک امدادگر"با کانون هدف دانشگاه فسا در تاریخ 6/2/95 در محل دانشگاه فسا توسط دانشکده پرستاری و با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و هیات مدیره نظام پرستاری با آموزش جناب آقای مهدی حسنی ،علی فربود،سرکار خانم فاطمه افشار و با حضور جناب آقای مهدی امیرخانی مدیرگروه پرستاری انجام شد.
مواردی که مورد اموزش تئوری و عملی قرار گرفت شامل احیای قلبی،ریوی،مانورهای رفع انسداد راه هوایی در بزرگسالان و کودکان و نوزادان،انواع خونریزی ها و کنترل انها و همچنین تشنج و مراقبت های ان می باشد .