دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری روز سه شنبه مورخ 31/1/95 ساعت 11 کارگاه تفسیر سی تی اسکن و اورژانس های جراحی مغز و اعصاب با تدریس جناب آقای دکتر جمالی جراح مغز و اعصاب در سالن کنفرانس بیمارستان صورت گرفت که طی آن دانشجویان کاردانی فوریت 93و اساتید محترم بالینی  حضور فعال داشتند.