دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بنابرگزارش کارشناس بالینی دانشکده پرستاری سمیه بشیری روز سه شنبه مورخ 4/12/94 ساعت 13 کارگاهی تحت عنوان تفسیر سی تی اسکن و اورژانس های جراحی مغز و اعصاب با تدریس جناب آقای دکتر جمالی جراح مغز و اعصاب در سالن کنفرانس بیمارستان صورت گرفت که طی آن دانشجویان پرستاری 91و اساتید محترم سرکارخانم دکتر کریمی, سرکارخانم صادق زاده,جناب آقای حریری حضور داشتند.