دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

در جلسه  هم اندیشی اساتید روز دوشنبه  94/12/10  ، مسئولین دانشکده پرستاری از زحمات جناب آقای دکتر رجایی  مسئول دفتر نهاد رهبری به خاطر برگزاری جشن روز پرستار قدردانی و لوح تقدیر اهدا نمودند.