دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

امروز یکشنبه 25/11/94 با توجه به شروع نمیسال دوم جلسه ی توجیهی بدو ورود دانشجویان پرستاری 94 در عرصه بالین در سالن کنفرانس با حضور مسئولین محترم بیمارستان سرکارخانم بخشی زاده سوپروایزور آموزشی، ,سرکارخانم جورجانی سوپروایزور کنترل عفونت,سرکارخانم علیپور کارشناس بهداشت محیط و مدیرگروه محترم پرستاری جناب آقای امیرخانی,کارشناس بالینی سرکارخانم بشیری و مربیان گرانقدر بالینی صورت گرفت که ضمن عرض خوشامدگویی و تبریک روز پرستار نکات ضروری لازم درمورد پوشش صحیح حضور در بیمارستان,لاگ بوک,نکات ضروری جهت کنترل عفونت,تفکیک زباله و امحا  آن و....بیان شد.و سپس دانشجویان محترم به همراه مربیان خود جهت آشنایی با بیمارستان در بالین حضور داشتند.