دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آزمون درس اصول و مهارتهای پرستاری عملی به صورت OSCE  در تاریخ یکشنبه  1394/10/20  در مجموعه کلاسهای حکمت  دانشگاه علوم پزشکی فسا از ساعت 8 صبح تا 5 عصر برگزار شد.

دانشکده پرستاری فسا