دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری فسا، جان باختن پرستار ایثارگر نیشابوری (جناب آقای سید محمد رضا ثانی ) در راه خدمت به همنوعان را به  خانواده محترم ایشان و جامعه پرستاری کشور تسلیت عرض می نماید.