دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری فسابدینوسیله از اساتید گرامی و دانشجویان علاقه مند به شرکت در ژورنال کلاب باعنوان مقاله :

Empathy Decline and Its Reasons: A Systematic Review of Studies With Medical Students and Residents

دعوت به عمل می آورد

ارائه دهنده: خانم دکتر شهنازکریمی

تاریخ و ساعت : سه شنبه 94/09/17  ساعت یازده صبح سالن کنفرانس دانشکده پرستاری

pdfEmpathy Decline and Its Reasons A Systematic Review of Studies With Medical Students and Residents.pdf