دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دوره آموزشی هر شهروند ، یک امدادگر با همکاری اورژانس 115، دانشکده پرستاری و نظام پرستاری فسا  جهت دانشجویان دانشگاه پیام نور آغاز گردید.

این کارگاه آموزشی (نظری و عملی)  به مدت 4 روز از تاریخ 9/9/94 تا 14/9/94 در روز های اداری در حال برگزاری می باشد. محتوای آموزشی شامل  اصول کمک های اولیه، احیای قلبی ریوی پایه، برخورد با شکستگی ها، تشنج و تصادفات می باشد که توسط دانشجویان آموزش دیده پرستاری ، فوریت های پزشکی و اتاق عمل (شامل آقایان فریبرز سینایی، مهدی حسنی و غلامعلی فربود و خانم ها فاطمه افشار، شیما طاهایی و ژاله کاووسی)  و با نظارت اساتید هیات علمی دانشکده پرستاری آقایان دکتر مجید نجفی کلیانی، غلامرضا حریری و مهدی امیرخانی ارائه می شود.

تاکنون این برنامه با استقبال خوب دانشجویان دانشگاه پیام نور مواجه شده و قرار است برای سایر دانشجویان و  شهروندان نیز برگزار گردد.