دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

جناب آقای دکترمجید نجفی کلیانی

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا انتصاب شایسته حضرتعالی  را به عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا تبریک می گوییم و  موفقیت و سربلندی و سلامت را برای شما  آرزو می کنیم.

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا