دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر جمشیدی ، کسب رتبه اول رشته سلامت در بلایا در مقطع دکتری  از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضویت در بنیاد نخبگان استان تهران را به شما تبریک می گویم و موفقیت روزافزون شما را آرزومندیم.