دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

تبریک به دانشجویان ممتاز در آزمون ورودی کارشناسی ارشد اتاق عمل

تبریک به دانشجویان ممتاز در آزمون ورودی کارشناسی ارشد اتاق عمل دانشکده پرستاری به آقای آرمین فریدونی که در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با رتبه 5 کشوری و خانم مینا غریبی با رتبه 25 کشوری افتخار کسب نموده اند تبریک و تهنیت عرض می نماید و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان دارد   

تبریک به جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی

تبریک به جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی همکار گرامی  جناب آقای دکتر علی خانی جیهونی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جنابعالی به عنوان معاون آموزشی دانشکده پرستاری انتصاب جنابعالی را به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم .