دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرایند ها

 

پیوست ها:

فرایند ثبت پروپوزال.pdf حجم فایل:143.25 کیلوبایت
فرایند جلسه پیش دفاع.pdf حجم فایل:83.57 کیلوبایت
فرایند تخصیص بودجه به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.pdf حجم فایل:391.25 کیلوبایت
فرایند نظارت بر آیین نامه های دوره تحصیلات تکمیلی.pdf حجم فایل:637.11 کیلوبایت
فرایند ثبت نام .pdf حجم فایل:188.68 کیلوبایت
فرایند فراغت از تحصیل.pdf حجم فایل:194.41 کیلوبایت
فرایند پایش اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در سطح دانشکده و دانشگاه.pdf حجم فایل:404.34 کیلوبایت
فرایند برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه.pdf حجم فایل:32.52 کیلوبایت
فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf حجم فایل:510.39 کیلوبایت
فرایند اطلاع رسانی رسالت و اهداف مقطع تحصیلات تکمیلی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان.pdf حجم فایل:247.29 کیلوبایت
فرایند تدوین رسالت و چشم انداز تحصیلات تکمیلی در شوای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری فسا.pdf حجم فایل:208.94 کیلوبایت
فرایند انتخاب استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.pdf حجم فایل:264.48 کیلوبایت
فرایند ثبت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد.pdf حجم فایل:280.96 کیلوبایت