دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

شورای پژوهشی

 

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری :

 

سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی

 

سرکار خانم دکتر شهناز کریمی

 

سر کار خانم لیلا نیک روز

 

جناب آقای مصطفی بیژنی