دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آیین نامه ها و فرم ها

پیوست ها:

فرایند ثبت پروپوزال.pdf حجم فایل:143.25 کیلوبایت
فرایند جلسه پیش دفاع.pdf حجم فایل:83.57 کیلوبایت
فرایند دفاع از پروپوزال.pdf حجم فایل:141.72 کیلوبایت
فرایند دفاع.pdf حجم فایل:243.21 کیلوبایت
فرایند ثبت نام.pdf حجم فایل:290.24 کیلوبایت
فرایند تخصیص بودجه به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.pdf حجم فایل:391.25 کیلوبایت
فرایند نظارت بر آیین نامه های دوره تحصیلات تکمیلی.pdf حجم فایل:637.11 کیلوبایت
سیستم پایش اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی.pdf حجم فایل:286.24 کیلوبایت