دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف مدیران حوزه ی پژوهشی.pdf

 

 

 

پیوست ها:

form 1 & 2.docx حجم فایل:29.62 کیلوبایت
form 3.pdf حجم فایل:539.40 کیلوبایت
form 4.pdf حجم فایل:261.67 کیلوبایت
form 5.pdf حجم فایل:286.43 کیلوبایت
form 6.pdf حجم فایل:302.70 کیلوبایت
form 7.pdf حجم فایل:378.90 کیلوبایت
chek list.pdf حجم فایل:225.23 کیلوبایت
form nahaie tamdid sanavat.doc حجم فایل:59.00 کیلوبایت
logbook.pdf حجم فایل:521.37 کیلوبایت
طرح پیشنهادی نگارش پروپوزال.docx حجم فایل:393.92 کیلوبایت
شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.pdf حجم فایل:1.06 مگابایت
سوگند نامه.pdf حجم فایل:127.37 کیلوبایت
فرم ناظر.pdf حجم فایل:424.93 کیلوبایت