دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فرم ها و آیین نامه ها

سند جامع مقررات کارشناسی ارشد پرستاری

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری مصوب چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری مصوب شورای تحصیلات تکمیلی و کمیته اعتبار بخشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

آیین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف مدیران گروه

شرح وظایف استاد راهنما

شرح وظایف استاد مشاور

 

 

 

پیوست ها:

form 1 & 2.docx حجم فایل:29.62 کیلوبایت
form 3.pdf حجم فایل:539.40 کیلوبایت
form 4.pdf حجم فایل:261.67 کیلوبایت
form 5.pdf حجم فایل:286.43 کیلوبایت
form 6.pdf حجم فایل:302.70 کیلوبایت
form 7.pdf حجم فایل:378.90 کیلوبایت
chek list.pdf حجم فایل:225.23 کیلوبایت
form nahaie tamdid sanavat.doc حجم فایل:59.00 کیلوبایت
logbook.pdf حجم فایل:521.37 کیلوبایت
طرح پیشنهادی نگارش پروپوزال.docx حجم فایل:393.92 کیلوبایت
شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.pdf حجم فایل:1.06 مگابایت
سوگند نامه.pdf حجم فایل:127.37 کیلوبایت
فرم ناظر.pdf حجم فایل:424.93 کیلوبایت
شیوه نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری.doc حجم فایل:640.00 کیلوبایت
logbook.docx حجم فایل:42.90 کیلوبایت
فرم رضایت آگاهانه.doc حجم فایل:75.50 کیلوبایت
فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد.docx حجم فایل:33.81 کیلوبایت
کارنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان .docx حجم فایل:12.60 کیلوبایت
فرم گزارش روند پیشرفت پژوهش 3 ماهه .docx حجم فایل:40.17 کیلوبایت
فرم گزارش روند پیشرفت پژوهش 45 روزه.docx حجم فایل:37.45 کیلوبایت
فرم ارزشیابی دانشجویان از استاد مشاور.docx حجم فایل:249.51 کیلوبایت
فرم ارزیابی استاد راهنما ویژه دانشجو.docx حجم فایل:263.25 کیلوبایت
نظرسنجی.pdf حجم فایل:283.84 کیلوبایت