دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

پرستاري بهداشت مادر و نوزادان

دانشگاه در یک نگاه

واحد بهداشت مادر و نوزاد سعی دارد با  انتقال دانش و نگرش و مهارت های لازم به دانشجو در راستای بهبود سلامت مادران و نوزادان با رویکرد خانواده محور و در جهت تأمین سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی از لقاح تا سالمندی در این قشر آسیب پذیر گام بردارد. همچنین با شناخت تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری، موارد طبیعی و غیر طبیعی را از هم تفکیک کند و بتواند اقدامات لازم را به موقع و به شیوه صحیح انجام دهد تا کمترین آسیب را برای مادر و جنین و نوزاد به همراه داشته باشد.