دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با دانشکده

شماره مستقیم دانشکده:  07153318075

تلفن دانشکده:  6-07153350994  داخلی  249

فاکس:  07153357091

پست الکترونیک: 

آدرس: استان فارس، شهرستان فسا، میدان این سینا، طبقه اول، ساختمان دانشکده پرستاری