دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تحصیلات تکمیلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

نيمسال اول95

برنامه كلاسي دانشجويان رشته کارشناسی ارشد پرستاري ورودي 95

ایام هفته 10-8 سالن 12-10 سالن 3-1 سالن 5-3 سالن 5-7 سالن
شنبه
یکشنبه

کارآموزی اختلالات حاد داخلی و جراحی

( 5/1 واحد معادل 77 ساعت )

 

کارآموزی مدیریت خدمات پرستاری

( نیم واحد معادل 26 ساعت )

دوشنبه طب مکمل طب جایگزین و نقش پرستار در آن ها (1 واحد معادل 17 ساعت ) سالن تحصیلات تکمیلی پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی و جراحی ( 5/1واحد نظری معادل 26 ساعت ) سالن تحصیلات تکمیلی فارماکولوژی ( 5/1 واحد معادل 26 ساعت ) سالن تحصیلات تکمیلی

مدیریت خدمات پرستاری

( 1 واحد نظری معادل 17 ساعت )

سالن تحصیلات تکمیلی
سه شنبه کارآموزی طب مکمل ، طب جایگزین و نقش پرستار در آن ها ( نیم واحد معادل 26 ساعت )
چهارشنبه

برنامه امتحانی کارشناسی ارشد پرستاری

ساعت نام درس تاریخ
12-10 نظریه ها و الگوها و کاربرد آن شنبه 18/10/1395
12-10 سیستم های اطلاع رسانی

یکشنبه 19/10/139

 

12-10 آمار و روش تحقیق دوشنبه 20/10/1395
10-8 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ایی سه شنبه 21/10/1395
12-10 پایش وضعیت سلامت یکشنبه 26/10/95
12-10 فیزیوپاتولوژی چهارشنبه 29/10/95

 

 

پیوست ها:

تقويم_آموزشي_نيمسال_اول_1396[1].docx حجم فایل:12.73 کیلوبایت