دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

به دنبال برگزاری سلسله ژورنال کلاب های دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی، دو ژورنال کلاب با عناوین " بررسی اپیدمیولوژی، علت ها، علائم بالینی، تشخیص، پیشگیری و کنترل کووید 19" در تاریخ 10 آبان ماه و Ethical challenges of nurses related COVID-19 pandemic in inpatient wards: An integrative review در تاریخ 17 آبان ماه با حضور دانشجویان ورودی 1400 و اساتید مربوطه سرکار خانم دکتر کریمی و سرکار خانم دکتر نیکروز برگزار گردید.