دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400
  • برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400 برگزاری جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی ورودی 1400

 

جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی  ورودی 1400 با حضور اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان دوره های قبل و دانش آموختگان دانشکده پرستاری در روز دوشنبه 25 مهرماه 1400 از ساعت 10 الی 12 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

 

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خوشامدگویی ریاست، معاون آموزشی، مدیر تحصیلات تکمیلی، اعضاء هیئت علمی و کارشناسان دانشکده پرستاری، دانشجویان ورودی 1400 خود را معرفی و در مورد مهارت و علائق خود صحبت نمودند. معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر بیژنی دانشجویان را به فعالیت، پویایی، سرعت عمل همکاری، اخلاق محوری و تمرکز بر ارتقاء دانش، تفکر پژوهش و ... تشویق نمودند. ریاست دانشکده و مدیر تحصیلات تکمیلی  دانشجویان را با رئوس برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی- جراحی مصوب هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی مورخ 11/3/  1400  آشنا نمودند.

 

سپس دانشجویان ورودی 1398 سرکار خانم زهرا باستانی نژاد و هاجر قاسمی دانشجویان جدید  را با آیین نامه و مقررات دانشکده پرستاری آشنا نمودند. مسئول سایت دانشکده پرستاری، سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی،  دانشجویان را باسایت دانشکده، فرایند ها و فرم ها آشنا نمودند. سرکار خانم دکتر شهناز  کریمی، فوزیه   آبادی و سرکار خانم دکتر قاسمی ورود دانشجویان را تبریک و تهنیت گفتند و مدیر محترم فرهنگی سرکار خانم دکتر قاسمی از دانشجویان برای مشارکت در امور فرهنگی، جهادی، انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری دعوت به عمل آورد. همچنین دانشجویان سال های قبل تجارب خود را با دانشجویان دوره ششم به اشتراک گذاشتند.

 

در نهایت ضمن تقدیر از همکاری معاون محترم آموزشی، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی و  کارشناس بالینی دانشکده پرستاری در زمینه تشکیل جلسه و تهیه هدایا، به دانشجویان ورودی 1400 و 1399 به رسم یادبود، هدایایی تقدیم گردید.