دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

دستیابی به بالاترین مدارج علمی، افتخاری است که در پرتو توجهات ایزد منان و سالها تلاش حاصل خواهد شد. قبولی مسرت آمیز شما را در رشته بهداشت باروری دانشگاه تربیت مدرس، به حضرتعالی، همکاران ارجمند و دانشجویان محترم تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت داریم.