دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

انجمن علمی پرستاری جندی شاپور اهواز با همکاری انجمن علمی پرستاری فسا، کارگاه "آینده دانشجوی پرستاری" را برگزار نمود. در این کارگاه که با تدریس سرکار خانم پریسا ثابت سروستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید، در مورد موضوعاتی همچون معرفی رشته پرستاری، گرایش های ارشد پرستاری، منابع مناسب به منظور قبولی درآزمون ارشد، وضعیت طرح و سربازی، آزمون های استخدامی و شرایط هئیت علمی پرستاری بحث و گفت و گو شد. در پایان نیز هر کدام از دانشجویان شرکت کننده، سوالات خود را مطرح نمودند. این کارگاه در تاریخ چهارشنبه 1 اردیبهشت از ساعت 14 تا 16/30 برگزار گردید.