دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

سومین دوره انتخابات کشوری انجمن علمی دانشجویی وزارت بهداشت در رشته پرستاری، به صورت مجازی و باحضور دبیران ۶۳

دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد که طی آن جناب آقای محمد محمدی رابع، دبیر انجمن علمی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

فسا به همراه دبیران ۶ دانشگاه دیگر به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی دبیران انجمن‌های علمی پرستاری کشور و دبیران ۲ دانشگاه

دیگر به عنوان علی‌البدل انتخاب و معرفی شدند.

این انتخاب شایسته را به ایشان و دانشکده پرستاری تبریک عرض می نماییم و برای ایشان از خداوند منان سلامتی و موفقیت روز افزون را

خواستاریم.

 

581931