دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

در راستاي ايفاي نقش مسئوليت حرفه اي و پاسخگويي اجتماعي در بحران كرونا، گروه جهادي و خود جوش "تدبير در كرونا با راهبري شهداي گمنام" ، اقدام به جذب اعضا در اقشار مختلف اجتماعي و تشويق به بيان مشكلات و ايده هاي مرتبط با بحران كرونا نموده است. لذا به منظور ارزيابي ايده هاي مطرح شده و اولويت بندي و تصميم گيري نهايي در مورد عملياتي نمودن ايده هاي منتخب،  جلسه اي در تاريخ يكشنبه 26 / 5 / 99 ساعت 12 الي 14 و در محل سالن تحصيلات تكميلي، برگزار گردید. در این جلسه ابتدا  ایده های اولیه مطرح شدند، نقاط ضعف و قوت بیان شدند و در نهایت در مورد اجرایی نمودن ایده ها تصمیم گیری نهایی انجام شد.

در این جلسه معاون محترم فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر نقدی، مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجه الاسلام یعقوبی، ریاست محترم دانشکده پرستاری سرکار خانم دکتر فریدونی، سرکار خانم دکتر نیکروز و سرکار خانم ثابت به عنوان مدیران گروه تدبیر در کرونا با راهبری شهدای گمنام و سرکار خانم دکتر میلاد پور و جناب آقای دکتر بیژنی از اعضای هیئت علمی حضور داشتند.

امید است که با اجرایی شدن ایده های منتخب، با یاری خداوند و نگاه ارزشمند شهدای گمنام، گامی هر چند کوچک در کنترل این بحران برداشته شود.