دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اخبار

آرشیو اخبار

وبینار اینترنشیپ پرستاری "تحول در آموزش بالینی، فرصتها و چالشها" ، روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ، با شرکت دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، دکتر میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری و روسای بوردهای سه گانه پرستاری ( دکتر طالقانی، دکتر چراغی و دکتر  حیدری)، بصورت مجازی برگزار گردید.

در این وبینار که روسای دانشکده های پرستاری و مامایی کشور، مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی، روسای هیات مدیره های نظام پرستاری، اعضای شوراهای هماهنگی پرستاری و اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد و در کل بیش از سیصد شرکت کننده مجازی حضور داشتند، گزارش طرح اینترنشیپ پرستاری از مرحله شکل گیری و تدوین تا فرایند اجرایی و ارزشیابی آن  ارایه و بررسی شد.

سرکار خانم دکتر ژیلا فریدونی ریاست محترم دانشکده پرستاری، دکتر لیلا نیکروزمعاون آموزشی دانشکده پرستاری، خانم زهرا جمشیدی کارشناس بالینی و خانم راضیه آبادی به نیابت از مدیر پرستاری معاونت درمان، از دانشگاه علوم پزشکی فسا در این وبینار حضور داشتند.

در ابتدا دکتر حضرتی و دکتر میرزابیگی به بیان مزایای اجرای طرح و نقش این طرح در فرایند اجتماعی شدن دانشجویان و نیز  چالشها و نقش این طرح در هویت یابی پرداختند.

همچنین دکتر طالقانی دبیر بوردهای  مناطق  سه گانه و  دکتر ایرج پور  سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری، طی سخنانی شکل گیری و ضرورت اجرای طرح و فرایند اجرایی طرح در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را برای شرکت کنندگان، بیان نمودند.

 در ادامه برنامه در قسمت پیشنهادات، شرکت کنندگان سوالات و دیدگاه های خود را مطرح کردند که توسط مجریان برنامه به سوالات پاسخ داده شد.

شایان ذکر است فایل های ارایه شده در وبینار به اضافه پاسخ مکتوب به سوالات در  سایت  www.nm.mui.ac.ir/fa/nsd  قابل دسترسی است.