دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • آموزش دانشجویان در بحران COVID-19آموزش دانشجویان در بحران COVID-19
  • آموزش دانشجویان در بحران COVID-19آموزش دانشجویان در بحران COVID-19
  • آموزش دانشجویان در بحران COVID-19آموزش دانشجویان در بحران COVID-19
  • آموزش دانشجویان در بحران COVID-19آموزش دانشجویان در بحران COVID-19

گلچینی از تصاویر آموزش بالینی دانشجویان در دوران کارآموزی و کارورزی، در بحران کرونا ویروس