دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

فطر، چیدن میوه‌هایی است که از فطرت می‌جوشد
فطر، سپاس نعمتی است که در رمضان نازل شده است
عید فطر، پاداش افطار‌های خالصانه و به‌جاست
مهر قبولی انفاق‌های به قصد قربت
و در حقیقت پایان‌نامه دوره ایثار و گذشت است
عید سعید فطر بر میهمانان حضرت حق مبارک

683238 651