دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

جناب آقای دکتر بیژنی مدیر بالینی دانشکده پرستاری، در طول تعطیلات نوروزی از مراکز اورژانس شهرستان فسا بازدید نمودند.