دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

 

ww

 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علی گرفته باشد سرچشمه بقا را

میلاد امام علی(ع)آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت و روز پدر،  بر تمامی عاشقان راهش مبارک باد