دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

جلسه شورای هماهنگی پرستاری در ارتباط با مدیریت بیماری کرونا  در تاریخ 98/12/13  ساعت 9 برگزار گردید. سرکار خانم ئکتر ژیلا فریدونی ریاست محترم دانشکده پرستاری نیز در این جلسه حضور داشتند.