دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

با توجه به وضعيت به وجود آمده در كشور به دليل شيوع ويروس كروناي جديد، دانشكده پرستاري در نظر دارد با همكاري دانشجويان رشته هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري و فوريت هاي پزشكي به آموزش همگاني به خصوص آموزش خانواده ها بپردازد. هم چنين مقرر شد كليه اطلاعات لازم در اين خصوص توسط اعضاي هيئت علمي دانشكده، به نمايندگان هر يك از رشته ها و ورودي ها به صورت تلفني انتقال داده شود.

 

4346