دانشکده پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

این راهنما به منظور استفاده عموم در خصوص حفاظت فردی دربرابر ویروس جدیدcoronavirus که شیوع آن برای اولین بار در ووهان چین در تاریخ 31 دسامبر 2019 گزارش شده است، ترجمه و تهیه شده است. محتوای این راهنما عینا برگرفته از وبسایت سزمان بهداشت جهانی (WHO) می باشد. خواهشمند است فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.

توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا ویروس جدید